Polish (Poland)English (United Kingdom)French (Fr)
ExePro Sp. z o.o.

ul. Nocznickiego 33
01-918 Warszawa

Tel.: +48 22 2139397
Fax: +48 22 2139322
E-mail:


30.07.2015 | Rozwiązanie ExePro wspomaga planowanie zabiegów,
poprawia efektywność kosztową i podwyzsza poziom bezpieczeństwa pacjentów.
Firma ExePro opracowała dla swojego klienta innowacyjne rozwiązanie, którego celem jest poprawa szeroko rozumianej efektywności wykorzystania bloku operacyjnego szpitala. Rozwiąznie to może być wykorzystywane zarówno jako niezależna aplikacja, jak i moduł zintegrowany z rozbudowanym systemem IT do zarządzania działalnością szpitala. ...
08.05.2015 | Zdalne EKG - zaawansowane rozwiązanie opracowane przez ExePro.
ExePro podpisała umowę ze swoim klientem na dostawę zaawansowanego rozwiązania zdalnego EKG. W ramach projektu opracowywane są wspólnie z Klientem algorytmy medyczne współpracujące z przygotowanymi w ramach zespołu ExePro urządzeniami do monitorowania EKG. Partnerem technologicznym projektu jest Orange Polska S.A.

15.09.2014 | ExePro dostarczycielem platformy smartmeteringowej.
Realizując umowę z naszym Klientem dostarczyliśmy platformę smartmeteringową. Platforma została wykonana w sposób umożliwiający łatwe jej dostosowanie do platformy M2M mogącej obsługiwać różne urządzenia i realizować szeroką gamę usług. ...
25.04.2014 | ExePro autorem systemu monitorującego jakość wody.
Odpowiadając na występujące zapotrzebowanie i wykorzystując swoje doświadczenie w zakresie zdalnego monitoringu, po intensywnych, trwających kilka miesięcy pracach analitycznych i badawczych, eksperci firmy ExePro opracowali system automatycznie monitorujący stan jakości wody w zbiornikach wodnych i wykrywający pojawiające się zanieczyszczenia. ...
14.03.2013 | Szkolenie z BPMN w ofercie ExePro.
Powodzenie warsztatu BPMN organizowanego już dwukrotnie przez ExePro skłoniło firmę do opracowania jednodniowego szkolenia z podstaw modelowania procesów biznesowych za pomocą notacji BPMN. ...
22.01.2013 | Warsztaty zarządzania procesami biznesowymi, jako środek do budowy kompetencji.
Firma ExePro zainicjowała cykl warsztatów poświęconych zarządzaniu procesami biznesowymi. ...
15.09.2012 | Mobilna aplikacja ExePro analizuje i prezentuje dane dla największych przedsiębiorstw.
Firma ExePro zakończyła sukcesem budowę i wdrożenie aplikacji mobilnej do zdalnej analizy i prezentacji danych korporacyjnych dla jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. ..
18.05.2012 | ExePro wkracza na rynek średnich i dużych przedsiębiorstw z innowacyjnym systemem ERP.
Konsekwentnie realizując strategię rozwoju, prowadzi intensywne prace nad działającym w architekturze cloud computing systemem klasy ERP/CRM, który charakteryzuje się wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami ...
17.03.2011 | Centrum Kompetencyjne Zarządzania Projektami w ExePro.
Realizując swoją misje i długookresową strategię rozwoju, firma ExePro utworzyła w ramach swojej struktury organizacyjnej Centrum Kompetencyjne Zarządzania Projektami, dzięki któremu firma zamierza rozwijać najwyższej jakości usługę zarządzania projektami dla swoich klientów ...
15.11.2010 | SuccessFactors wybiera ExePro jako swojego pierwszego partnera biznesowego w Polsce.
Dnia 8 października 2010 r. firma SuccessFactors podpisała z ExePro umowę Reseller Agreement. W ten sposób firma ExePro stała się pierwszym partnerem biznesowym SuccessFactors w Polsce. ..
10.11.2010 | Szybkie efekty umowy ramowej Capgemini z ExePro.
Umowa ramowa pomiędzy Capgemini Polska i ExePro podpisana 8 czerwca 2010 przyniosła efekt w postaci udziału konsultantów ExePro w projekcie wdrożenia systemu CRM realizowanego przez firmę Capgemini Polska dla operatora telekomunikacyjnego ...
ICT jest to synonim zestawu rozwiązań technicznych, których celem jest automatyzacja i optymalizacja procesów zachodzących w firmie ...
W czasie trwania fazy analizy wymagań biznesowych nie możliwe jest przewidzenie zmian otoczenia ...
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego wymaga stałego ...
Skuteczne zarządzanie zmianą poprzez projekty realizujące wyznaczone cele wspiera tych, którzy efektywnie zarządzają. Dając do ręki...
Niezależnie od pozycji rynkowej, strategii i sytuacji wewnętrznej każde przedsiębiorstwo – z mniejszym lub większym sukcesem ...